navigation

AWS CloudFormation

AWS CloudFormation

AWS CloudFormation - là một dịch vụ hỗ trợ người dùng mô tả và biểu diễn các tài nguyên cơ sở hạ tầng trên môi trường cloud chỉ với một vài dòng mã lệnh. Dịch vụ cho phép bạn sử dụng ngôn ngữ lập trình hoặc file văn bản để xây dựng mô hình và cung cấp tất cả các tài nguyên cần thiết cho ứng dụng chạy trên bất cứ regions nào hoặc thuộc account nào, một cách tự động và an toàn. Dịch vụ AWS CloudFormation là miễn phí và bạn chỉ phải thanh toán cho những tài nguyên AWS cần thiết cho ứng dụng của bạn.

AWS Cloud9 - Cloud9 là một IDE dạng web-base (truy cập qua trình duyệt), cho phép bạn chỉnh sửa, chạy và kiểm tra mã lệnh chạy trên các phiên bản EC2 của mình dù bạn đang ở bất cứ đâu chỉ cần có internet. Gói Cloud9 cơ bản bao gồm các công cụ cần thiết cho những ngôn ngữ lập tình phổ biến như JavaScript, Python, PHP,..,

AWS CloudFormation

Nội dung

  1. Giới thiệu
  2. Các bước chuẩn bị
  3. CloudFormation cơ bản
  4. CloudFormation nâng cao
  5. Dọn dẹp tài nguyên